Θειωτήρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΥΠΟΣ

SOLF  G  300

SOLF  G  300  P  CANNONE

SOLF  G  400

SOLF  G  400  P  CANNONE

Δίδυμο εξάρτημα για τον G 300 P CANNONE ( TESTATA )

Ρυθμιστής εξόδων ( ΤΑΜΠΕΡ ) για τον SOLF G 300

Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης.