Στελεχοκόπτες

τύπου TGM

(για βαμβακιές – καλαμιές – καλαμποκιές)

ΤΥΠΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

TGM

180

165

36

TGM

195

180

36

TGM

210

195

44

TGM

225

210

44

TGM

240

225

52

TGM

270

255

52

TGM

285

270

52

TGM

300

285

52

Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης.