Πολυεστερικές
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΜΠΕΚ ΦΤΕΡΩΤΗ
F 600 AR 1053 10 Φ 700
F 800 AR 1203 12 Φ 700
F 1100 BHA 150 14 Φ 800
F 1600 BHA 160 14 Φ 800
F 1600 BHA 160 14 Φ 900
F 2200 BHA 160 14 Φ 800
F 2200 BHA 160 14 Φ 900
F 2200/2 BHS 160 24 2 Χ Φ800
F 600 c AR 1053 12 Cannon 35 idraulic
F 800 c AR 1203 12 Cannon 35 idraulic
F 1100 c BHA 150 12 Cannon 35 idraulic
F 1600 c BHA 160 12 Cannon 35 idraulic
F 2200 c BHA 160 12 Cannon 35 idraulic
F 2200/2 c BHS 160 24 2 Χ Cannon 30 idraulic
Ηλεκτρονικό χειριστήριο προαιρετικός εξοπλισμός
Κοτσαδούρα σπαστή προαιρετικός εξοπλισμός
Τα προϊόντα συνοδεύονται με άξονα κίνησης & φώτα