Εξαρτήματα Αέρος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ
ΦΙΛΤΡΟΛΑΔΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ ¼ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΚΟ ΚΟΜΠΛΕ ½

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΩΔ:60ΑΡ

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ¼ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ½

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΑΚΡΥ ΡΥΓΧΟΣ
ΚΩΔ:60Β

ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ¼ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ½

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΟΝΤΟ ΡΥΓΧΟΣ
ΚΩΔ:60Α

ΚΙΤ-ΣΕΤ ΦΥΣΗΤΗΡΩN

ΚΙΤ-ΣΕΤ ΙΤΑΛΙΑ
BLISTER

ΣΕΤ ΜΠΕΚ RECORD
Φ1,5 –Φ1,8

ΣΕΤ ΜΠΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φ1,5 – Φ1,8 – Φ2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

RECORD 2000
Φ1, 5 – Φ1, 8


ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

RECORD 2200
Φ1,5 – Φ1,8


ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φ1,5 – Φ1,8 – Φ2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φ1,5 – Φ1,8 – Φ2,0

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΣΚΑ με 2
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ: 61AC


ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΩΔ: 61B


ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ
ΚΩΔ: 60D

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΚΩΔ: 60S

ΠΙΛΟΤΟΣ

3/8Χ3/8
1/2Χ1/2 ΚΩΔ:FSC1
3/4X3/4 ΚΩΔ:FSD1


ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1/4 ΚΩΔ:VCR1

3/8

1/2 ΚΩΔ:VCR3

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ Α – Θ

1/4 ΚΩΔ:1268/2

3/8 ΚΩΔ:1268/3

1/2 ΚΩΔ:1268/4

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡ/ΝΗΣ

4X6

6X8X100m

8X10Xx100m


ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡ/ΝΗΣ

4X6

6X8X30m

8X10X30m


ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

1/8-4Χ6
1/4-6Χ8 ΚΩΔ:6032/8
1/4-8Χ10 ΚΩΔ:6032/10
3/8-8Χ10

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΠΕΡΙΣΤ/ΚΟ

1/4-6Χ8 ΚΩΔ:6038/11
1/4-8Χ10 ΚΩΔ:6038/14
3/8-8Χ10

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

4Χ6
6Χ8 ΚΩΔ:6030/4
8Χ10 ΚΩΔ:6030/5

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΑΚΟΡ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΑΠΛΟ

1/8-4Χ6
1/4-6Χ8 ΚΩΔ:3011/6
1/4-8Χ10 ΚΩΔ:3011/9
3/8-8Χ10 ΚΩΔ:3011/10

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΑ ΑΠΛΗΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

1/8-4Χ6
1/4-6Χ8 ΚΩΔ:3026/4 2. 10€
1/4-8Χ10 ΚΩΔ:3026/5 2, 40€
3/8-8Χ10

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΜΑΝΟΜΕΤΡ0 ΑΕΡΟΣ
Φ50 ¼ ΚΑΘΕΤΟ
Φ50 ¼ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
Φ40 1/8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
0-80 bar
0-25 bar

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1/4 Χ 1/8

3/8 Χ 1/8

1/2 Χ 1/8

3/8 Χ 1/4 Κωδ. 1218/5

1/2 Χ 1/4 Κωδ. 1218/6

1/2 Χ 3/8 Κωδ. 1218/7

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΜΑΣΤΟΣ ΑΠΛΟΣ
1/8

1/4 Κωδ. 1221/3

3/8 Κωδ. 1221/4

1/2 Κωδ. 1221/5

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ
1/8×1/4
1/8×3/8
1/4×3/8 Κωδ. 1222/4
1/4×1/2 Κωδ. 1222/5
3/8×1/2 Κωδ. 1222/6

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ ΑΠΛΟΣ
1/8
1/4 Κωδ. 1216/5
3/8 Κωδ. 1216/8
1/2 Κωδ. 1216/10

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΤΑΠΕΣ ΑΠΛΕΣ

1/8
1/4 Κωδ. 1223/3
3/8 Κωδ. 1223/4
1/2 Κωδ. 1223/5

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΜΟΥΦΕΣ ΑΠΛΕΣ

1/8
1/4 Κωδ. 1225/3
3/8 Κωδ. 1225/4
1/2 Κωδ. 1225/5

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΠΑΣΣΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ¼

ΚΩΔ: 33/1

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑχΘ

1/8Χ1/8
1/4Χ1/4 Κωδ. 1238/3

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
6Χ8 Κωδ. 33D/3
8Χ10 Κωδ. 33D/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ
ΘΗΛΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
6Χ8 Κωδ. 57C/3 2, 00€
8Χ10 Κωδ. 57C/5 2.20€

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ

1/4 Κωδ. 54Α/1
3/8

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

1/4 Κωδ. RBL/2
3/8
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡ.

1/4 Κωδ. 112/1
3/8
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΛ.

6Χ8 ΚΩΔ: 112D/2
8X10 ΚΩΔ: 112D/3

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΓΩΝΙΕΣ Θ-Θ
1/8
1/4        Κωδ:1249/2
3/8        Κωδ:1249/3
1/2       Κωδ:1249/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΓΩΝΙΕΣ Α-Θ
1/8
1/4         Κωδ:1250/2
3/8         Κωδ:1250/3
1/2         Κωδ:1250/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΤΑΦ Θ-Θ-Θ
1/4         Κωδ:1251/2
3/8
1/2         Κωδ:1251/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΤΑΦ Α-Θ-Θ
1/4         Κωδ: 1253/2
3/8
1/2        Κωδ: 1253/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΤΑΦ Θ-Α-Θ
1/4         Κωδ:1252/2
3/8
1/2         Κωδ:1252/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΤΑΦ Α-Θ-Α
1/4         Κωδ:1257/2
3/8         Κωδ:1257/3
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΤΑΦ Α-Α-Α
1/4       Κωδ:1256/2
3/8
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΓΩΝΙΕΣ Α-Α
1/8
1/4        Κωδ:1255/2
3/8        Κωδ:1255/3
1/2        Κωδ:1255/4

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΣΤΑΥΡΟΣ Θ-Θ-Θ-Θ
1/4              Κωδ:1254/2
3/8
1/2              Κωδ:1254/4

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΣΤΑΥΡΟΣ Θ-Θ-Θ-Α
1/4              Κωδ:1259/2
3/8
1/2              Κωδ:1259/4

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΣΤΑΥΡΟΣ Α-Α-Α-Α
1/4               Κωδ:1262/2
3/8
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 5 τεμ


ΥΨΙΛΟΝ Θ-Θ-Θ
1/8
1/4             Κωδ:1261/2
3/8
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ


ΥΨΙΛΟΝ Θ-Α-Θ
1/8
1/4          Κωδ:1260/2
3/8
1/2

Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμ