Βιομηχανικά Εργαλεία Αέρος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ
ΚΩΔ. ΑΤ0304
Αερόκλειδο 3/8 επαγγελματικό

Βάρος: 1.5 kg Στροφές: 9.000 Κατανάλωση: 80 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0004
Αεροκατσάβιδο ημιεπαγγελματικό διπλής κρούσης

Στροφές: 1.800 Κατανάλωση: 280 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0305
Αερόκλειδο 1/2 επαγγελματικό

Βάρος: 2.5 kg Στροφές: 7.000 Κατανάλωση: 450 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0003
Αεροκατσάβιδο επαγγελματικό

Στροφές: 1.500

ΚΩΔ. ΑΤ0052
Αερόκλειδο 1/2 ημιεπαγγελματικό σε κασετίνα

Κατανάλωση: 110 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0007
Τροχουδάκι αέρος ημιεπαγγελματικό σε κασετίνα
Στροφές: 25.000 Κατανάλωση: 400 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0053
Αεροκαστάνια 1/2 ημιεπαγγελματική

Στροφές: 9.000 Κατανάλωση: 100 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0006
Τροχουδάκι αέρος ημιεπαγγελματικό

Στροφές: 25.000 Κατανάλωση: 400 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0054
Αεροκαστάνια 1/2 ημιεπαγγελματική σε κασετίνα

Στροφές: 9.000 Κατανάλωση: 100 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0010
Τροχουδάκι αέρος γωνιακό ημιεπαγγελματικό
Στροφές: 18.000 Κατανάλωση: 400 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0009
Δραπαν/βιδο 3/8 ημιεπαγγελματικό διπλής κρούσης

Στροφές: 1.800 Κατανάλωση: 450 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0316
Τροχουδάκι αέρος επαγγελματικό

Στροφές: 22.000 Βάρος: 0.71kg Κατανάλωση: 85 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0016
Αερτροχός Φ 170 mm επαγγελματικός

Στροφές: 4.500 Κατανάλωση: 320 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0032
Αεροκόπτης ημιεπαγγελματικός

Στροφές: 18.000 Κατανάλωση: 450 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0065
Αεροτριβείο διπλής ενεργείας ημιεπαγγελματικό

Στροφές: 8.500 Κατανάλωση: 450 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0046
Αεροψάλιδο επαγγελματικό

Στροφές: 2.800 Κατανάλωση: 100 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0051
Αερόκλειδο 1/2 ημιεπαγγελματικό
Κατανάλωση: 110 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0015
Αεροπερτσιναδόρος επαγγελματικός

Κατανάλωση: 100 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0064
Αεροτριβείο παλμικό ημιεπαγγελματικό

Στροφές: 7.000 Κατανάλωση: 400 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0201
Αερογρασσαδόρος ημιεπαγγελματικός
Κατανάλωση: 150 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0064
Αεροτριβείο με ζώνη 10 mm ημιεπαγγελματικό

Στροφές: 18.000 Κατανάλωση: 110 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0061
Καλέμι αέρος ημιεπαγγελματικό
Χτυπήματα: 5.000 / min. Κατανάλωση: 110 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0033
Αερολίμα επαγγελματική

Στροφές: 3.700 Κατανάλωση: 160 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0021
Καλέμι αέρος σε κασετίνα ημιεπαγγελματικό
Χτυπήματα: 3.200 / min. Κατανάλωση: 110 Lit / min

ΚΩΔ. ΑΤ0041
Αεροσέγα επαγγελματική
Στροφές: 9.000 Κατανάλωση: 170 Lit / min

ΚΩΔ. 0141
Ελαιωτήρας εργαλείων αέρος 1/4

ΚΩΔ. 0141
Ειδικό φίλτρο νερού 1/4