Κλαδευτικά συγκροτήματα


ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ lit ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ lit/min ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΙΕΣΗ bar
ΑΒ28/50 50Χ1κ 350 Β28Β 9 4 - 1
ΑΒ38/50 50Χ1κ 480 Β38Β 9 6 - 1
ΑΒ49/50 50Χ1κ 600 Β49 12 7 1 3
ΑΒ38/150 150Χ1κ 480 Β38Β 10 6 1 1
ΑΒ49/600 600Χ1κ 600 Β49 12 7 1 3
ΑΒ70/600 600Χ1κ 1300 Β70 12 12 2 6
ΑΒ49/930 930Χ2κ 600 Β49 12 7 1 3
ΑΒ70/930 930Χ2κ 1300 Β70 12 12 2 6


ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ lit ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ lit/min ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΙΕΣΗ bar
ΣΒ70/900 900Χ1κ 1300 Β70 12 12 2 6
ΣΒ70/1200 1200Χ2 1300 Β70 12 12 2 6


ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΤΥΠΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ lit ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ lit/min

ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΙΕΣΗ bar
B28/50 ROBINEX 13 4.5 HP 50 350 – Β28Β 9 4 _ 1
B38/50 ROBINEX 17 6,0 HP 50 480 – Β38Β 10 6 1; 2
B49/50 ROBINEX 17 6,0 HP 50 600 – Β49 12 7 1 3;
B38/100 ROBINEX 17 6,0 HP 100 480 – Β38Β 10 6 1; 2
B49/100 ROBINEX 17 6,0 HP 100

600 – Β49

12 7 1 3;
B59/50 ROBINEX 21 7,0 HP 100

720 – Β59

12 8 1 4